Monday, March 12, 2012

Film på datorn - kortfilm

12.3-2.4.2012
Första träffen: Förväntningar
  • Programvara (premiere pro, elements...)
  • flytta filer/projekt/råmaterial
  • Editering (klippa, inserts, slutföra, exportera, publicera, bränna)
  • filformat
  • att filma med mobilen?
  • konvertering
  • Strömma film
  • Export via e-post

Labels:

Tuesday, April 28, 2009

film på datorn II - förväntningar

Förväntningar:
--------------
material från förra kursen editeras och bränna på DVD
musik: var hitta, hur välja
gruppera klipp
koppla kameran med datorn, steg för steg
filhantering, sortering, namngivning
analog filöverföring, storlekshantering, USB och andra lagringsmedia
bild och ljud, dela
använda stillbilder
ljudspår
klippa efter ljud eller lägga ljudet (musik) sist?
klippsvans
hur förlänga/tidsförskjuta
lägga på spik, skapa nytt ljud

Labels: , , , ,

Tuesday, February 03, 2009

pinnacle studio 12 hjälpsida

det finns videon samlade som hjälper en att komma igång med studio 12.
Se http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Family/Studio+12+Resources

Tuesday, January 13, 2009

Premiere elements 7.0 demo

kan du ladda ner gratis här (30 dagar fullversion)

Från videoband (analogt) till datorn

Man kan till exempel söka efter
http://www.tradera.com/NYHET-EasyCap-ar-nu-EzCAP116-fran-TV-VHS-till-PC-MAC-USB-auktion_80695014

Film på dator 1B våren 2009 - förväntningar

1. material på DV in på datorn - hur?
2. Editeringsprogram, gratisprogram?
3. analoga filmer till datorn
4. Windows movie maker
5. Lägga till ljud
6. klippa och bränna (CD&DVD)
7. dvd-spelare, menyer, DVD-kompatibilitet
8. 8mm->digitalisering

Labels:

Tuesday, October 14, 2008

planera/manus/arbetsskeden

Manus/planering:
Före
1. batteri/extra?
2. testa kameran
3. töm hårdskivan/köp kassetter
4. putsa linsen
5. extrautrustning? (stativ, lampa, mikrofon)
6. inspelningsplan.
o Vad
o Vem
o Varför
o Hur

Under
7. Vitbalans
8. Utgångspunkt: filma mer än du tror du behöver
9. filma med svans i början och slutet av varje tagning
10. variera bildvinkel/komposition

Efter
11. lämna inte i tjugo år. Överför till datorn.
12. namnge och sortera
13. råklipp
14. finklipp/övergångar/effekter
15. spara, spara spara
16. visa råversionen
17. finklipp
18. texter
19. spikar/musik
20. exportera film

Film på datorn II hösten 2008

Förväntningar Film på datorn II

• Klippa/editera
• Lägga till ljud
• Justera ljussättning
• Göra en film som är njutbar att se på
• Hjälp med tekniska problem
• Övergångar
• Alternativ i programmen, vad finns?
• Manus/planering

Labels:

Tuesday, January 22, 2008

8 mm film till dvd

http://personal.inet.fi/yritys/wihisoy/ överför från 8 mm till DVD (utan ljud dock)

Tuesday, October 02, 2007

Adobes tips

tips och hjälp med Adobe Premiere hittar du på http://www.adobe.com/digitalimag/ideagallery/